Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU

Розробка проектних рішень з пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту під час проектування будинків та споруд

Які системи протипожежного захисту необхідно улаштувати на об’єкті будівництва?

Перелік систем протипожежного захисту визначається на підставі вимог будівельних норм в залежності від призначення, будівельного об’єму, поверховості, об’ємно-планувальних та конструктивних рішень об’єкта тощо.

Яким чином визначається необхідність улаштування на об’єкті систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій?

Необхідність улаштування на об’єкті систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій визначається Кодексом цивільного захисту України,
ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення та рядом підзаконних актів Кабінету Міністрів України.

Що пропонує наша компанія?

Під час аналізу проектної документації в частині архітектурних рішень, що включають встановлення функціонального призначення об’єкта, його поверховості, площі протипожежного відсіку в межах поверху, будівельного об’єму та ряду інших характеристик визначається перелік систем протипожежного захисту, якими необхідно обладнати об’єкт, встановлюється необхідність влаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, необхідність розроблення розділу інженерно-технічні заходи цивільного захисту в складі проектної документації тощо.