Пн - Пт 09:00 - 18:00
 • UA
 • RU

Розрахунок часу досягнення небезпечними чинниками пожежі критичних значень для життя людини під час пожежі

Що таке небезпечні чинники пожежі?

Небезпечний чинник пожежі – чинник, вплив якого призводить до травми, отруєння або загибелі людини, а також до матеріальних збитків.

Відповідно до ГОСТ 12.1.004 до небезпечних чинників пожежі відносяться:

 • полум’я і іскри;
 • підвищена температура оточуючого середовища;
 • токсичні продукти згоряння і термічного розкладання;
 • дим;
 • знижена концентрація кисню.

До вторинних проявів небезпечних чинників пожежі відносяться:

 • уламки, частини зруйнованих апаратів, агрегатів, установок, конструкцій будівель і споруд;
 • радіоактивні та токсичні речовини і матеріали, що вийшли із зруйнованих апаратів і установок;
 • електричний струм, що виник в результаті винесення високої напруги на струмопровідні частини конструкцій, апаратів, агрегатів;
 • небезпечні чинники вибуху (ударна хвиля, полум’я, уламки конструкцій, обладнання, комунікацій будівель і споруд, шкідливі речовини, що вивільнились в наслідок вибуху), який виник в наслідок пожежі;
 • негативні наслідки обумовлені застосуванням вогнегасних речовин.

Відповідно до яких нормативних документів проводиться такий розрахунок?

Розрахунок часу досягнення небезпечними чинниками пожежі критичних значень для життя людини під час пожежі проводиться згідно з ГОСТ 12.1.004.