Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU

Про зміни стосовно об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН)

Про зміни стосовно об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН)

05 серпня 2021 року Президентом України підписано Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки» (далі – Закон №1686-IX). Про зміни стосовно об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН).

Основна мета прийнятого Закону – це зниження ризиків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки (ОПН) та узгодження чинного законодавства України з нормативно-правовими актами ЄС, зокрема, з положеннями Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 04 липня 2012 року про контроль загроз виникнення значних аварій, пов’язаних із використанням небезпечних речовин (т.з. Директива Севезо ІІІ).

Закон №1686-IX вносить зміни до:

1) Кодексу цивільного захисту України,

2) Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»,

3) Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»,

4) Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Про зміни стосовно об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН)

Ці зміни покликані впорядкувати процедури віднесення об’єктів до категорії ОПН (ідентифікації), скасовують погодження ПЛАСів (планів локалізації та ліквідації аварій) і передають функції із захисту населення за межами об’єкта місцевим органам виконавчої влади.

Відтепер зникає термін «потенційно небезпечний об’єкт» (ПНО в простому народі), а класів об’єктів підвищеної небезпеки стає три (1-й, 2-й і 3-й, відповідно).

Відповідно до змін, зазначених у Законі №1686-ІХ, викладається у новій редакції стаття 1 Закону України «Про об’єкти підвищеної терміни», яка стосується основних термінів.

Так, зокрема, ідентифікація ОПН визначається як процедура, за результатами виконання якої об’єкт підвищеної небезпеки вважається об’єктом підвищеної небезпеки відповідного класу.

Під об’єктом підвищеної небезпеки розуміється єдиний майновий комплекс підприємства, що включає будь-які будівлі, виробництва (цехи, відділення, виробничі дільниці), окреме обладнання та джерела небезпеки, розташовані в межах території такого об’єкта, який за результатами ідентифікації ОПН вважається об’єктом підвищеної небезпеки відповідного класу.

Вводиться також поняття «оператора» (юридична особа або фізична особа-підприємець, яка експлуатує (планує експлуатувати) хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки) і «політики запобігання аваріям на ОПН» (внутрішній документ, в якому оператор з урахуванням вимог законів викладає порядок дій, спрямований на забезпечення безпеки у сфері діяльності, пов’язаної з ОПН».

Закон №1686-ІХ  скасовує декларації безпеки на об’єктах підвищеної небезпеки.

Що потрібно знати про перевірки ДСНС?

У той же час оператори об’єктів підвищеної небезпеки 1-го та 2-го класу самостійно повинні визначати і затверджувати політику запобігання аваріям на цих об’єктах і надавати її Державній службі України з надзвичайних ситуацій, а також готувати і подавати звіт про заходи безпеки на об’єктах, які вони експлуатують.

Також оператори розробляють плани локалізації та ліквідації аварій та їхніх наслідків для кожного свого об’єкта підвищеної небезпеки (плани повинні при цьому переглядатися не рідше ніж раз на три роки).

На місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування покладено розробку зовнішніх планів реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на ОПН 1-го класу і наслідки яких можуть вийти за межі цього об’єкта.

Відповідно до змін передбачається здійснення планових перевірок органів державного нагляду (контролю):

– для ОПН 1 класу – не менше одного разу на рік,

– для ОПН 2 і 3 класу – не менше одного разу на два роки.

 

Закон № 1686-ІХ набирає чинності через один рік з дня його опублікування, окрім пунктів 3 і 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення», що стосуються:

– забезпечення прийняття КМУ протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з ним та забезпечення приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

– інформування Кабінетом Міністрів України у 2022 році Верховної Ради України про стан виконання цього Закону.

Ці положення стануть чинними вже з моменту публікації Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки». 

Залишити відповідь

Увійдіть або заповніть поля нижче. Ваш e-mail не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені*

2 коментарі

Сергій Миколайович

Я вибачаюсь, Але інформація по пунктах 3 і 4 невірна.
Це стосується пунктов 3 і 4 “Прикінцевих положень”, де йдеться про вимоги до КМУ стосовно розроблення НПА (пункт 3) і інформування ВРУ (пункт 4), а не до застосування положень законів.
З повагою, я основний розробник законопроекту.

    admin

    Дуже дякуємо за Ваш коментар! Інформацію відкоригували.