Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU

Підготовка обґрунтування у разі вимушених відхилень від вимог пожежної безпеки, викладених у будівельних нормах, при проектуванні будинків та споруд, розробка концептуальних рішень у випадках відсутності таких вимог

В чому зміст підготовки обґрунтування у разі вимушених відхилень від вимог пожежної безпеки, викладених у будівельних нормах?

Зміст підготовки обґрунтування вимушених відхилень від вимог будівельних норм полягає у розробленні компенсаційних заходів, які забезпечать дотримання вимог безпеки у спосіб не передбачений будівельними нормами.

Наприклад Ви плануєте проектування та будівництво будинку в умовах щільної забудови та не можете дотримати мінімальні протипожежні відстані, які передбачені ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій. Сутність цієї вимоги полягає у недопущенні розповсюдження пожежі з одного будинку до іншого. Таким чином, якщо таку вимогу порушено (сусідні будівлі знаходяться ближче мінімальної унормованої відстані), то компенсаційні заходи повинні унеможливлювати поширення пожежі між будинками. В якості таких заходів можливо пропонувати: улаштування протипожежної стіни; улаштування у прорізах протипожежних дверей та вікон; захист звичайних вікон дренчерними завісами; проведення розрахунків теплових потоків із врахування матеріалів оздоблення зовнішніх стін обох будинків тощо.

Для яких об’єктів потрібна розробка концептуальних рішень?

В поодиноких випадках можливо проектування об’єктів будівництва, для яких відсутні норми проектування. До таких об’єктів можна віднести будинки з умовною висотою понад 100 м; об’єкти громадського призначенні, що розташовані нижче планувальної відмітки землі («Метроград» у м. Київ) тощо.

Для таких об’єктів по пожежній безпеці розробляються індивідуальні технічні умови (вимоги) або концепції забезпечення протипожежного захисту.

Що пропонує наша компанія?

У разі наявності вимушених відхилень від вимог державних будівельних норм або наміру проектування об’єкта, на який відсутні норми проектування, ми пропонуємо розроблення компенсаційних заходів, що забезпечать дотримання вимог норм у спосіб, який ними не передбачено та розроблення індивідуальних технічних умов (концепцій забезпечення протипожежного захисту).